Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů z webových formulářů

V souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a s účinností od 25.5.2018 Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), přijímá Uživatel odesláním poptávkových a kontaktních formulářů, které na tomto webu vyplnil, způsob zpracování osobních údajů, konkrétně, aby Provozovatel zpracovával jím ve formuláři poskytnuté osobní údaje za účelem přímé nabídky poptávaného zboží/služeb nebo autorizované odpovědi na jeho dotaz a dále tím prohlašuje, že si je plně vědom toho, že takovéto poskytnutí těchto údajů je dobrovolné (o své vlastní vůli), jde o běžné plnění smlouvy či oprávněný zájem a nemusí k tomu být vyžadován zvláštní oddělený souhlas (ten je nutný pouze v případě zájmu o odběr novinek či jiného zpracování osob. údajů bez právního/oprávněného titulu). Provozovatel dále prohlašuje, že tyto údaje použije výlučně jen pro své potřeby a účely, ke kterým se vyplněný formulář váže a k tomu, co si v něm sám Uživatel vyžádal nebo odsouhlasil. Podrobně viz níže Zásady ochrany osobních údajů.

Zásady a podmínky nakládání s osobními údaji

Všichni pracovníci společnosti OpenWise, s.r.o. se zavazují nakládat s osobními údaji dle právních předpisů a ustanovení ČR (zákon č. 110/2019 Sb., č. 480/2004 Sb.) a dle nařízení EU (EU 2016/679 – GDPR), a dále dle dalších platných právních předpisů či nařízení. Společnost také prohlašuje, že osobní údaje už ze své podstaty považuje za důležité a důvěrné informace a dle toho k nim přistupuje a chrání je.