Ataccama ONE

O Ataccama

Ataccama je česko-kanadský poskytovatel nástrojů v oblasti data managementu a data governance. Vyvíjí platformu softwarových aplikací Ataccama ONE, která spojuje a automatizuje jinak oddělené datové procesy – datovou kvalitu, master data management, data katalog, datovou integraci a zajištění datové integrity.

O projektu

Společnost Ataccama plánovala vydání druhé generace platformy Ataccama ONE. Nová verze řešení nabízí komplexní balíček nástrojů s bezkonkurenční AI automatizací. Ta umožňuje minimalizovat množství rutinních i časově náročných úloh a zároveň firmám poskytuje nové prvky zabezpečení dat. Platforma podporuje flexibilitu datových úložišť, včetně moderních cloudových nebo lokálních prostředí. 

Naše role v projektu

Pro potřeby projektu hledala společnost Ataccama experty se zkušenostmi s Elasticsearch. Náš tým složený z architekta a dvou seniorních vývojářů spolupracoval na integraci zmíněné technologie do platformy ONE. Zodpovědný byl zejména za návrh architektury řešení a jeho následnou implementaci. 

Díky OpenWise týmu získala společnost Ataccama potřebné know-how a zkušenosti. I proto se spolupráce s našim týmem rozšířila do dalších oblastí vývoje – konkrétně jde o performance optimalizaci a stabilizaci vybraných komponent ONE produktu, migraci na mikroservisní a cloud native architekturu. 

Řešení

Elasticsearch je sekundarním úložištěm dat, které se využívá k vyhledávání s patřičnou mírou relevance odpovídající business povaze dat. Kromě upřednostňování některých dat z pohledu vyhledávání řeší i pokročilejší metody jako je facet filtrování, automatické našeptávání či poskytování informaci uživateli, z jakého důvodu daný záznam je součástí výsledku vyhledávání.

Jednou z největších výzev těchto řešení je nezbytná synchronizace dat mezi primárním úložištěm a samotným Elasticsearch. Bez eventuální konzistence nelze očekávat dobře performující systém. Součástí řešení je podpora škálování a sada opravných procesů zachycujících případnou nekonzistenci a transparentní informování uživatele pomocí metrik, kterými lze celý proces monitorovat.

Co na spolupráci říká náš zákazník?

Se společností OpenWise Solutions jsme začali spolupracovat na začátku roku 2021, kdy naše společnost hledala tým se zkušenostmi s Elasticsearch, který by nám pomohl s návrhem integrace Elasticu do našeho produktu pro potřeby fulltextového vyhledávání.

Tým OpenWise zvládl svou roli nad očekávání dobře a i díky tomu se spolupráce přesunula do dalších oblastí našeho vývoje – performance optimalizace a stabilizace vybraných komponent našeho produktu, migrace na mikroservisní a cloud native architekturu.” říká Roman Pichlík, Vice President Of Engineering v Ataccama.