BSC: VTB

O BSC

Společnost BSC poskytuje řešení finančním institucím od svého založení v roce 1990. Patří mezi lídry ve vývoji a dodávce SW řešení pro finanční instituce. V oblasti FrontOffice systémů slaví úspěchy v Evropě a Asii s bankovním multikanálovým řešením myGEMINI, v oblasti povinného výkaznictví si vybudovala dominantní postavení na domácím trhu s řešeními produktové řady myBI a na poli BackOffice systémů je dlouholetým a spolehlivým partnerem bank s produkty řady myBOS. Jedná se především o produkty a rozhraní pro bankovní systém MIDAS, napojení na platební systémy a systémy pro správu platebních karet.

O projektu

Banking Software Company pro jednu z předních bank v Gruzii spustil v roce 2018 projekt nového internetového a mobilního bankovnictví – a to jak pro retailový, tak i korporátní sektor. Projekt cílí na state-of-the-art user experience s důrazem na bezpečnost a spolehlivost.

OpenHub Framework je použit jako základ samostatné integrační komponenty, která je součástí celkového řešení na platformě myGEMINI. Komponenta je nasazena na aplikačním serveru JBoss EAP 7.1 a používá Oracle 12c DB.

Komponenta pokrývá tři hlavní oblasti:

  • Komunikace prostřednictvím synchronních online služby s bankovními systémy.
  • Offline služby, pro asynchronní výměnu zpráv a synchronizaci dat mezi myGEMINI a bankovními systémy.
  • Integrace a orchestrace komunikace mezi komponentami dodávaného řešení na platformě myGEMINI, které je tvořené multikomponentní s prvky mikroservice architektury.

Naše role v projektu

Společnost OpenWise Solutions s r.o v rámci projektu provádí analýzu a design jednotlivých integračních scénářů, konzultaci ohledně výběru technologií a integračních patternů, implementaci core částí nové integrační komponenty, včetně přípravy jednotlivých konektorů pro integraci (REST, SOAP, JMS), vytváření vývojářských best- practices a návodů pro další rozvoj integrační komponenty.

Co na spolupráci říká náš zákazník?

„OpenHub naplňuje vysoké nároky enterprise prostředí bank na propojení bankovních systémů s naším řešením myGEMINI. Podpora asynchronního messagingu a základy postavené na Apache Camel jsou pro BSC nosnými vlastnostmi řešení.

Spolupráci s OpenWise a kvality integrační platformy jsme si naposledy prověřili v rámci implementace na projektu pro gruzínskou banku VTB“, dodává Petr Štěpánek, vedoucí
oddělení GEMINI.