Apache Cassandra: Jak jsme pomohli adoptovat technologii do interního týmu

O Commerzbank

Commerzbank AG je druhá největší německá banka, na českém trhu od roku 1992 a patří zde k uznávaným bankovním institucím. Opírá se o detailní znalost lokálního trhu a mezinárodní know-how silné německé finanční skupiny. V České republice se orientuje především na firemní klientelu a na Private Banking. Mezi firemní klienty patří jak firmy s německým zázemím, tak středně velké a velké české společnosti. Produktová paleta je široká a sahá od běžného účtu a platebního styku včetně internetového bankovnictví až po složitější strukturované a konsorciální financování.

Výchozí situace

Klient používá Axway API gateway jako centrální integrační komponentu, která používá Apache Cassandra pro své datové úložiště. Za provoz, úpravy a rozvoj této databáze byl odpovědný externí partner.

Cíl

Cílem projektu bylo převzetí odpovědnosti za provoz a další rozvoj databáze Apache Cassandra od externího partnera do interního týmu.

Realizace

Prvním krokem bylo nastavení způsobu převzetí know-how od externího partnera a vydefinování všech potřebných oblastí, které je nutné v rámci předávky řešit. Tato aktivita trvala několik měsíců. 

Kromě samotné předávky bylo nutné vyškolit interní mezinárodní tým, aby měl potřebné znalosti o cílové technologii. Školení jsme připravili od úvodního představení specifik této databáze a aplikačního použití, přes popis architektury a způsobu interního fungování až k operativním činnostem, které je potřeba nejčastěji řešit. 

Následně jsme klientovi pomáhali s přípravou vývojového prostředí, vytvořili jsme katalog nejčastějších operativních činností a postupů pro údržbu této databáze. 

Ve finální fázi, po předávce od externího partnera, jsme po omezenou dobu drželi podporu 24/7 spolu s interním týmem, než sám získal potřebnou sebedůvěru.

Co na spolupráci říká náš zákazník?

„V roce 2020 padlo rozhodnutí převzít podporu produktu Apache Cassandra od externího dodavatele naším týmem. Spolupráce s OpenWise nám přinesla efektivní naplánování procesu převzetí, získání know-how a potřebnou jistotu v prvních měsících ostrého supportu, “ říká Petr Dykast, Business Product Owner.